Werkwijze

Wij bieden behandeling en verblijf. Elke gast doorloopt een behandeltraject. Het behandelaanbod wordt opgebouwd vanuit de methodes competentie, oplossing en progressie gericht werken.

De nadruk zal voortdurend op het normale leven liggen. Gasten zullen ontdekken wat zij verstaan onder hun normale leven (versterken van de autonomie) en gaan zelfvertrouwen en vaardigheden opbouwen (met name rondom assertiviteit) om dit normale leven vast te houden wanneer zij terugkeren naar huis. Rondom deze fase zullen wij vanuit Wrap Around Care een plan met de gast maken.

Een valkuil is dat er, door de rustige en veilige omgeving, een Utopia ontstaat voor de gasten. Om dit te voorkomen werken we vanuit de contextbenadering. Wij zullen echter ook oefenmomenten in de directe omgeving creëren. Dit begint klein maar kan uitbreiden naar een zelfstandige dag of dagdeel in het stadje. Zo krijgen zij oefenruimte waar geen (direct) toezicht aanwezig is.

Daarnaast willen wij een contactpersoon uit Nederland die de gast goed kent en of directe familie is. Wij zullen daar wekelijks contact mee onderhouden, schriftelijk en mondeling informatie bij ophalen en samen met de gast zullen wij deze personen informeren over het proces van de gast.

Als je bij ons komt hoef je school niet onderbreken, schoolwerk zit standaard in ons dagprogramma. Wanneer jouw school wil samenwerken maken we daar afspraken over. Dit heeft tot nu toe altijd goed gewerkt.

Under The Fig Tree is een betrouwbare partner voor meerdere jeugdzorg aanbieders en gemeenten, waaronder De Rading, Youké, Stichting Timon, Samen Veilig Midden Nederland en Level.

Under The Fig Tree voldoet aan het afsprakenkader buitenlands zorgaanbod