Werkwijze

Wij bieden behandeling en verblijf. Elke gast doorloopt een behandeltraject. Het behandelaanbod wordt opgebouwd vanuit de methodes competentie, oplossing en progressie gericht werken. Interventies vanuit deze methodieken en rollenspel vanuit het participatie theater zijn een onderdeel van elk traject zijn.

De nadruk zal voortdurend op het normale leven liggen. Gasten zullen ontdekken wat zij verstaan onder hun normale leven (versterken van de autonomie) en gaan zelfvertrouwen en vaardigheden opbouwen (met name rondom assertiviteit) om dit normale leven vast te houden wanneer zij terugkeren naar huis. Rondom deze fase zullen wij vanuit Wrap Around Care een plan met de gast maken.

Een valkuil is dat er, door de rustige en veilige omgeving, een Utopia ontstaat voor de gasten. Om dit te voorkomen werken we vanuit de contextbenadering. Wij zullen echter ook oefenmomenten in de directe omgeving creëren. Dit begint klein maar kan uitbreiden naar een zelfstandige dag of dagdeel in het stadje. Zo krijgen zij oefenruimte waar geen (direct) toezicht aanwezig is.

Daarnaast willen wij een contactpersoon uit Nederland die de gast goed kent en of directe familie is. Wij zullen daar wekelijks contact mee onderhouden, schriftelijk en mondeling informatie bij ophalen en samen met de gast zullen wij deze personen informeren over het proces van de gast.

De meiden zullen op afstand scholing volgen.

20180409_Under_The_Fig_Tree-011.jpg

Trajectverloop

Wij hanteren geen vaste trajectvorm of lengte. Meiden kunnen ook voor een time out periode bij ons worden geplaatst. Wel hebben wij een duidelijke visie op de lengte of vorm van een traject. Wij willen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig iets bieden. Uiteindelijk moeten de gasten zo snel mogelijk naar Nederland omdat daar de ontwikkeling vaste vorm kan krijgen.

Met iedere gast zal een individueel behandelplan worden opgesteld. De zelfredzaamheidsmatrix en de vragenlijsten zullen handvatten bieden om passende verbeterbehoeften en doelen op te stellen. De periode van verblijf is ingedeeld op thematiek. Per gast is er verschil in de mate van intensiteit hoe hij/zij wordt behandeld en hoe hij/zij een thema beleeft.

Gedurende de periode zullen thema’s in de groep en individueel worden behandeld. 

Eerste periode: Ik

 • Introductie, wie is de gast en waar staat ze?
 • Hoe denkt de gast de doelen te kunnen behalen? Wat kan ze al en wat kan ze verbeteren?
 • Emotie (regulatie)
 • Zelfvertrouwen

Tweede periode: Ik en mijn omgeving

 • Social Media
 • Omgaan met ouders (verzorgers) en familie
 • Omgaan met vrienden, hoe sta je in een groep?
 • Seksualiteit
 • Talenten en hobby’s
 • Gezag en regels: hoe gaat de gast daar mee om?
 • Middelengebruik
 • Wrap around care, wat is goed in de omgeving van de gast?
 • Levensvisie en -beschouwing

Derde periode: Terugkeer

 • Hoe gaat de gast terug
 • Welke invloeden kiest de gast om zijn doelen te blijven behalen
 • Hoe gaat de gast in zijn omgeving terug

valencu0327ia-2