Trajectverloop

Wij hanteren geen vaste trajectvorm of lengte. Meiden kunnen ook voor een time out periode bij ons worden geplaatst. Wel hebben wij een duidelijke visie op de lengte of vorm van een traject. Wij willen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig iets bieden. Uiteindelijk moeten de gasten zo snel mogelijk naar Nederland omdat daar de ontwikkeling vaste vorm kan krijgen.

Met iedere gast zal een individueel behandelplan worden opgesteld. De zelfredzaamheidsmatrix en de vragenlijsten zullen handvatten bieden om passende verbeterbehoeften en doelen op te stellen. De periode van verblijf is ingedeeld op thematiek. Per gast is er verschil in de mate van intensiteit hoe hij/zij wordt behandeld en hoe hij/zij een thema beleeft.

Gedurende de periode zullen thema’s in de groep en individueel worden behandeld.

Eerste periode: Ik

 • Introductie, wie is de gast en waar staat ze?
 • Hoe denkt de gast de doelen te kunnen behalen? Wat kan ze al en wat kan ze verbeteren?
 • Emotie (regulatie)
 • Zelfvertrouwen

Tweede periode: Ik en mijn omgeving

 • Social Media
 • Omgaan met ouders (verzorgers) en familie
 • Omgaan met vrienden, hoe sta je in een groep?
 • Seksualiteit
 • Talenten en hobby’s
 • Gezag en regels: hoe gaat de gast daar mee om?
 • Middelengebruik
 • Wrap around care, wat is goed in de omgeving van de gast?
 • Levensvisie en -beschouwing

Derde periode: Terugkeer

 • Hoe gaat de gast terug
 • Welke invloeden kiest de gast om zijn doelen te blijven behalen
 • Hoe gaat de gast in zijn omgeving terug