Wie zijn wij

Wij, Jeroen en Gerrianne, wonen samen met onze twee kinderen (4 en 5 jaar) in Noord-Spanje. Sinds het begin van onze relatie hebben we de droom gekoesterd een plek te zijn waar jongeren een tijdelijk thuis kunnen vinden. Inmiddels hebben we hier in ons eigen gezin ervaring mee kunnen opdoen door jongeren voor korte of langere tijd onderdak te bieden.

Jeroen werkte 4 jaar als jeugdwerker in Amsterdam. Hierna studeerde hij af als maatschappelijk werker, en deed 5 jaar ervaring op als ambulant crisiswerker in gezinnen. Hij heeft tientallen behandeltrajecten uitgevoerd met jongeren en hun ouders. Door de jaren heen groeide zijn overtuiging dat jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen niet altijd gebaat zijn bij snelle crisisinterventies of grote woon-, behandelgroepen, maar bij aandacht en kleinschaligheid. Gerrianne is filosofe en werkt als schrijver. In haar eigen leven heeft ze ervaren hoe betekenisvol het kan zijn wanneer mensen hun huis en leven voor je openstellen.

Op afstand werken wij samen met een behandelcoördinator die veel ervaring heeft met dit werk. Daarnaast is er een klankbordgroep van deskundige professionals op afstand betrokken. Een GZ psycholoog, pedagogisch hulpverleners, huisarts, jeugdbeschermer en sociaal ondernemers kijken met ons mee naar het vormgeven van de trajecten. Hun betrokkenheid uit zich in kritische feedback en inhoudelijk advies.