Behandeling

Wij (Koen en Mirjam) zijn de behandelaars van Under The Fig Tree. Samen met onze twee dochters zijn wij in december 2016 naar Noord-Spanje geëmigreerd. Op afstand werken wij samen met een behandelcoördinator met veel ervaring met de doelgroep. In de klankbordgroep van U.T.F.T zitten verder GZ psychologen, en een klinisch psycholoog.

Koen heeft als hulpverlener op de crisisopvang voor jongeren gewerkt en daarna als teamleider en manager in Rotterdam,Amsterdam en Utrecht de hulpverlening. Mirjam heeft de dansacademie gedaan en in verschillende projecten gedanst. Daarnaast heeft ze een jongerencentrum voor podiumkunsten opgezet en tien jaar geleid. Koen en Mirjam geloven in de wilskracht van de mens. Dat wanneer je iets wilt je er ook kunt komen met de juiste hulp. Het is een uitdaging om te kijken waar je vastloopt en hoe je weer vooruit kan gaan. Ze gebruiken verschillende methodes hiervoor.

Als je bij ons komt hoef je school niet onderbreken, schoolwerk zit standaard in ons dagprogramma. Wanneer jouw school wil samenwerken maken we daar afspraken over. Dit heeft tot nu toe altijd goed gewerkt.

Under The Fig Tree is een betrouwbare partner voor meerdere jeugdzorg aanbieders en gemeenten. Under The Fig Tree voldoet aan het afsprakenkader buitenlands zorgaanbod. (https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/afsprakenkader-buitenlands-zorgaanbod-jeugd-beschikbaar)